Poliklinika Consilium

Ko smo mi –  Poliklinika Consilium

Poliklinika Consilium je zdravstvena ustanova sa tradicijom dugom 25 godina. Naš fokus čini posvećenost pacijentu i savremenim tehničkim i naučnim dostignućima u oblasti dijagnostike i lečenja. Koliko god da su naši lekari priznati i poznati po svojoj stručnosti, ljudskost i toplinu prema pacijentu drže na prvom mestu.

Pored kvaliteta usluge i pažljivog vođenja računa o zdravlju pacijenata, posebnu pažnju posvećujemo edukaciji građana o načinima prevencije, naročito kancerogenih oboljenja. U tu svrhu organizujemo različita istraživanja, akcije besplatnih pregleda na važne datume, kao i tekstove sa konkretnim uputstvima za prevenciju.

„Poliklinika Consilim“ prerasla je iz specijalističke ordinacije „Consilium“, osnovane još pre skoro 25 godina u polikliniku. U startnoj registraciji imala je 3 odvojene specijalnosti: internu medicinu, ginekologiju i radiologiju i funkcionisala je u Novom Sadu, Jevrejska 4. Proširivanje delatnosti je iziskivalo i proširivanje prostora, te su ordinacije preseljene na sadašnju lokaciju Vršačka 21 i registrovane kao Poliklinika Consilium.

Kontakti

poliklinikaconsilium.com

Medicinske Publikacije
Napišite komentar