Prepoznati i tretirati simptome bipolarnog poremećaja

Bipolarni poremećaj je ozbiljno mentalno oboljenje koje karakteriše promjena raspoloženja između maničnih i depresivnih epizoda. Osobe koje pate od bipolarnog poremećaja mogu iskusiti ekstremnu euforiju i energiju tokom maničnih epizoda, ali također mogu pasti u duboku depresiju tokom depresivnih epizoda. Prepoznavanje i pravilan tretman ovog poremećaja ključni su za poboljšanje kvalitete života osoba koje pate od njega.

Jedan od glavnih simptoma bipolarnog poremećaja su manične epizode. Tokom ovih epizoda, osobe mogu imati preteranu sreću, enerigiju i samopouzdanje. Mogu se osećati kao da mogu postići sve, pa čak i da su nezaustavljivi. Takođe mogu iskusiti promjene u spavanju, hiperaktivnost, govornu brzu i impulsivno ponašanje.

Suprotno maničnim epizodama, depresivne epizode karakterišu osjećaji intenzivne tuge, očajanja i beznadežnosti. Osobe koje pate od bipolarnog poremećaja mogu imati problema sa koncentracijom, osećanjem umora i promjenama apetita. Također mogu iskusiti i misli o samouništenju ili samoubistvu.

 • Prepoznavanja i tretiranje simptoma bipolarnog poremećaja mogu biti izazovni, ali postoje efikasni načini za kontrolu ovog stanja.
 • Važno je da osoba koja sumnja da pati od bipolarnog poremećaja potraži stručnu pomoć, kao što su psihijatar ili klinički psiholog.
 • Lečenje bipolarnog poremećaja može uključivati kombinaciju terapije lijekovima i psihoterapije.
 • Lijekovi koji se često koriste za tretiranje bipolarnog poremećaja uključuju stabilizatore raspoloženja i antidepresive.
Simptomi manične epizode: Simptomi depresivne epizode:
– Preterana sreća i energija – Intenzivna tuga i beznadežnost
– Povećan govor – Problemi sa koncentracijom
– Hiperaktivnost – Osećaj umora
– Impulsivno ponašanje – Promjene apetita

Simptomi bipolarnog poremećaja

Simptomi bipolarnog poremećaja

Bipolarni poremećaj se karakteriše cikličkim promjenama raspoloženja, koje se kreću od ekstremne euforije (manije) do duboke depresije. Ovaj poremećaj često dovodi do značajnih izazova u svakodnevnom životu i može značajno utjecati na socijalne odnose, pa je važno prepoznati i tretirati simptome na vrijeme.

Manični simptomi

 • Intenzivno povišeno raspoloženje i euforija
 • Ubrazano razmišljanje i govor
 • Osjećaj smanjene potrebe za spavanjem
 • Povećana energija i aktivnost
 • Razdražljivost i impulsivnost

Depresivni simptomi

 • Intenzivna tuga i očajanje
 • Gubitak interesa i užitka u aktivnostima
 • Promjene u apetitu i težini
 • Problemi sa spavanjem (nesanica ili prekomjerni san)
 • Mentalna i fizička usporenost

Osim maničnih i depresivnih epizoda, bipolarni poremećaj može također uzrokovati simptome kao što su anksioznost, probleme sa koncentracijom i promjene u ponašanju. Važno je napomenuti da svaka osoba može doživjeti ove simptome na svoj način, te da je dijagnoza i tretman individualni i treba biti obavljen od strane stručnog lica.

Depresija

Depresija

Depresija je jedan od ključnih simptoma bipolarnog poremećaja. Osobe koje pate od bipolarnog poremećaja mogu iskusiti epizode depresije koje su karakterizirane intenzivnom tjeskobom, očajem i gubitkom interesa za uobičajene aktivnosti i hobije. Simptomi depresije mogu varirati, ali često uključuju smanjenje energije, poteškoće u koncentraciji, gubitak apetita, nesanicu i osjećaj beznadnosti. Osobe s bipolarnim poremećajem također mogu osjećati suicidalne misli ili osjećaj besmisla života tijekom epizoda depresije.

Tretiranje depresije kod osoba s bipolarnim poremećajem obično podrazumijeva kombinaciju lijekova i terapije. Antidepresivi se često koriste za ublažavanje simptoma depresije, ali treba ih pažljivo koristiti, jer mogu izazvati manične epizode kod osoba s bipolarnim poremećajem. Stabilizatori raspoloženja, kao što su litij i lamotrigin, također se mogu koristiti kako bi se kontroliralo raspoloženje i spriječili epizode manije i depresije. Terapija, posebno kognitivno-bihevioralna terapija, može pomoći osobama s bipolarnim poremećajem da nauče kako upravljati svojim simptomima i održavati stabilnost raspoloženja.

Symptomi depresije u bipolarnom poremećaju Mjere za tretiranje simptoma depresije
 • Tjeskoba i očaj
 • Gubitak interesa
 • Smanjena energija
 • Poteškoće u koncentraciji
 • Gubitak apetita
 • Nesanica
 • Osjećaj beznadnosti
 • Kombinacija lijekova i terapije
 • Oprezno korištenje antidepresiva
 • Korištenje stabilizatora raspoloženja
 • Kognitivno-bihevioralna terapija
 • Upravljanje simptomima i održavanje stabilnosti

Manija

Manija

Manija je jedan od ključnih simptoma bipolarnog poremećaja. To je stanje izražene euforije, uzbuđenosti i povećane energije. Osoba koja je u maničnoj fazi može se osjećati jako sretno, moćno i puno samopouzdanja. U ovom stanju, osoba često ima veliku kreativnost i produktivnost, ali se također može ponašati impulzivno i rizično. Manija traje najmanje sedam dana i značajno ometa svakodnevne funkcije pojedinca.

Simptomi manije mogu uključivati: povećani osećaj samopouzdanja, smanjenu potrebu za spavanjem, brzo i nekontrolirano govor, brzo razmišljanje i poteškoće u koncentraciji, povećanu seksualnu želju, nepromišljeno trošenje novca, povećanu socijalnu aktivnost, agitacija i iritabilnost. Osoba u maničnoj fazi također može biti sklonija rizičnim ponašanjima kao što su prekomjerno kockanje, vožnja pod uticajem alkohola ili čak nasilje.

Lečenje manije uključuje različite terapijske metode, uključujući i farmakoterapiju i psihoterapiju. Cilj lečenja je stabilizacija raspoloženja pacijenta i sprečavanje povratka maničnih epizoda. Lijekovi kao što su stabilizatori raspoloženja i antipsihotici mogu se koristiti za kontrolu simptoma manije. Također, psihoterapijske tehnike kao što su kognitivno-bihevioralna terapija i grupna terapija mogu biti korisne u razumijevanju i upravljanju simptomima manije. Porodica i podrška prijatelja također igraju važnu ulogu u oporavku osobe sa bipolarnim poremećajem i pomažu joj da se nosi sa simptomima manije.

Tretman bipolarnog poremećaja

Tretman bipolarnog poremećaja

Bipolarni poremećaj, također poznat kao manično-depresivni poremećaj, je mentalno stanje koje karakteriziraju promjene raspoloženja i energije. Osobe s bipolarnim poremećajem mogu doživjeti faze manije, kada su iznimno euforični i puni energije, kao i faze depresije, kada su preplavljeni osjećajima tuge i beznađa.

Za uspješno upravljanje bipolarnim poremećajem, neophodan je adekvatan tretman koji kombinira farmakoterapiju, terapiju razgovorom i promjene u načinu života. Ovi elementi tretmana mogu pomoći u ublažavanju simptoma poremećaja i poboljšanju kvalitete života osobe s bipolarnim poremećajem.

Farmakoterapija je ključni dio tretmana bipolarnog poremećaja. Lijekovi poput stabilizatora raspoloženja, antipsihotika i antidepresiva koriste se za regulaciju raspoloženja i smanjenje ozbiljnosti simptoma. Važno je pridržavati se propisane doze i redovno posjećivati ​​ljekara radi prilagođavanja terapije prema individualnim potrebama.

Terapija razgovorom može biti izuzetno korisna u pomoći osobi s bipolarnim poremećajem u razumijevanju i suočavanju s njihovim simptomima. Psihoterapeut može pružiti podršku, pomoći u identifikaciji okidača za epizode manije ili depresije te razviti strategije za upravljanje tim situacijama. Također može koristiti kognitivno-bihevioralne tehnike za promjenu negativnih misli i obrasce ponašanja.

Uz farmakoterapiju i terapiju razgovorom, napravljenje promjene u načinu života može biti od pomoći u upravljanju bipolarnim poremećajem. Ove promjene uključuju redovno vježbanje, održavanje zdrave prehrane, reguliranje spavanja, izbjegavanje alkohola i droga te uspostavljanje rutine.

Farmakoterapija kod bipolarnog poremećaja

Farmakoterapija je ključni deo lečenja bipolarnog poremećaja i pomaže u stabilizaciji raspoloženja, kontrolisanju simptoma i sprečavanju povratka epizoda manije i depresije. Ova terapija se obično sprovodi u kombinaciji sa terapijom razgovorom i promenom životnih navika.

Postoji nekoliko vrsta lekova koji se koriste u farmakoterapiji bipolarnog poremećaja, uključujući:

 • Stabilizatori raspoloženja: Ovo su lekovi koji pomažu u kontrolisanju ekstremnih promena raspoloženja i sprečavaju povratak epizoda manije i depresije. Najčešće korišćeni stabilizatori raspoloženja su litijum i antikonvulzivi poput valproata i lamotrigin.
 • Antidepresivi: Antidepresivi se koriste za lečenje depresivnih epizoda kod bipolarnog poremećaja. Međutim, važno je da se koriste zajedno sa stabilizatorima raspoloženja kako bi se izbegla pojava maničnih epizoda. Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) su obično prvi izbor antidepresiva kod bipolarnog poremećaja.
 • Antipsihotici: Antipsihotici se koriste za lečenje simptoma manije i psihoze kod bipolarnog poremećaja. Oni pomažu u kontroli simptoma kao što su halucinacije, deluzije i agresivno ponašanje. Atipični antipsihotici kao što su olanzapin, risperidon i kvetiapin su često propisani za bipolarni poremećaj.
Levak Prednost Nedostatak
Litijum Stabilizacija raspoloženja Nuspojave kao što su mučnina, povraćanje i drhtanje
Valproat Deluje kao stabilizator raspoloženja i antikonvulziv Moguće nuspojave poput gojenja i drhtanja
Lamotrigin Stabilizacija raspoloženja Rizik od ozbiljne kožne reakcije

Važno je napomenuti da se izbor leka i doza prilagođavaju individualno svakom pacijentu, u zavisnosti od simptoma, težine poremećaja i drugih faktora. Takođe, redovno praćenje i sarađivanje sa psihijatrom je od ključne važnosti kako bi se pravilno kontrolisao bipolarni poremećaj i minimiziralo rizik od komplikacija.

Terapija lijekovima za bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj je ozbiljno stanje koje zahtijeva dugotrajno liječenje. Terapija lijekovima je ključni dio u upravljanju simptomima i sprječavanju recidiva. Lijekovi se koriste kako bi se kontrolirali simptomi maničnih epizoda, depresivnih epizoda i održavao stabilan raspoloženje.

U liječenju bipolarnog poremećaja, najčešće se koriste sljedeće vrste lijekova:

 1. Stabilizatori raspoloženja: Ovi lijekovi pomažu kontrolirati ekstremne promjene raspoloženja. Najpoznatiji stabilizatori raspoloženja uključuju litij i antiepileptičke lijekove poput valproata i lamotrigina.
 2. Antipsihotici: Antipsihotici se koriste za kontrolu simptoma manije, kao što su halucinacije, dezorganizirano razmišljanje i promjene u ponašanju. Neki od antipsihotika koji se često koriste u liječenju bipolarnog poremećaja su olanzapin, risperidon i aripiprazol.
 3. Antidepresivi: Antidepresivi se ponekad koriste za ublažavanje simptoma depresije, ali se obično primjenjuju zajedno s stabilizatorima raspoloženja kako bi se spriječila pojava maničnih epizoda. Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) su često korišteni antidepresivi u ovom slučaju.

Terapija lijekovima se individualno prilagođava svakom pacijentu, uzimajući u obzir njihove simptome, povijest bolesti, moguće nuspojave i druge čimbenike. Uz redovito praćenje od strane psihijatra, pravilno korištenje lijekova može pomoći pacijentima da upravljaju svojim bipolarnim poremećajem i vode kvalitetan život.

Terapija psihoterapije

Terapija psihoterapije

Terapija psihoterapije je ključni dio liječenja bipolarnog poremećaja. Ona je usmjerena na pomaganje osobi da razumije, prihvati i nosi se sa simptomima i izazovima koje donosi ovaj poremećaj. Psihoterapija može biti od velike pomoći u održavanju stabilnosti i sprječavanju recidiva.

Postoji nekoliko vrsta terapija psihoterapije koje se često koriste u liječenju bipolarnog poremećaja:

 • Psihoedukacija: Ova vrsta terapije se fokusira na pružanje edukacije osobi o bipolarnom poremećaju, njegovim simptomima i načinima upravljanja njima. Cilj je da osoba razumije svoje stanje i nauči prepoznati znakove koji ukazuju na početak manije ili depresije, kako bi mogla pravovremeno reagovati i potražiti pomoć.
 • Kognitivno-bihevioralna terapija (CBT): CBT se fokusira na identifikaciju negativnih i disfunkcionalnih misli i uvjerenja, te na učenje pozitivnih načina razmišljanja i ponašanja. Ova terapija može pomoći osobama sa bipolarnim poremećajem da prepoznaju i promijene negativne obrasce mišljenja i ponašanja koji mogu doprinijeti pogoršanju simptoma.
 • Interpersonalna terapija (IPT): IPT se fokusira na poboljšanje kvalitete odnosa i komunikacije sa drugim ljudima. Osobe sa bipolarnim poremećajem mogu imati izazove u održavanju stabilnih odnosa zbog promjena raspoloženja i ponašanja. IPT im pomaže da razumiju i riješe probleme u međuljudskim odnosima, što može doprinijeti smanjenju stresa i boljoj emocionalnoj stabilnosti.

Terapija psihoterapije može biti vrlo korisna u liječenju bipolarnog poremećaja, ali je važno da se prilagodi individualnim potrebama i preferencijama svake osobe. Važno je da osoba ima podršku stručnjaka koji će joj pomoći da nauči strategije za suočavanje sa simptomima i održavanje stabilnosti u svakodnevnom životu.

Medicinske Publikacije
Napišite komentar