Patohistološka laboratorija Histocentar

U Novom Sadu trećeg oktobra 2016. godine osnovana je LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU HISTOCENTAR. Zbog najsavremenije laboratorijske opreme koju koristimo, renomiranih svetskih proizvodjača, odlikuje nas visoka preciznost i tačnost u radu, ispravnost, kao i rekordno vreme dobijenih rezultata (24-48h), što nas čini vodećim centrom patohistološkecitološke , imunohistohemijske i molekularne dijagnostike.

Patohistologija predstavlja nauku koja za cilj ima postavljanje dijagnoze bolesti zasnovane na mikroskopskoj analizi uzorka tkiva.

Profesionalni tim naše laboratorije čine vrhunski stručnjaci:

  • specijalista patologije – dr Dragomir Ćuk
  • doc. dr Aleksandra Fejsa Levakov
  • asistentkinje: Milana Babić – diplomirani biolog i Danica Popović Bajić – viši laborant.

Naš centar za patohistološku i citološku dijagnostiku je najsavremenije opremljena privatna patohistološka laboratorija u Srbiji.

Kontakti

histocentar.rs

Medicinske Publikacije
Napišite komentar