InterTim

Poliklinika InterTim je osnovana u januaru 2004. godine.

Osnovna ideja je bila da se bolesniku na jednom mestu pruži kompletna usluga iz domena interne medicine kroz usku saradnju izabranog tima lekara specijalista interne medicine različitih subspecijalnosti.To je bio razlog da poliklinika inicijalno zaživi kao internistička ordinacija.

U kasnijem toku, u skladu sa zahtevima svakodnevne prakse ordinacija je prerasla u polikliniku i svoj rad obogatila uslugama iz oblasti urologije i ginkologije.

Organizacija poliklinike:

 • Specijalistička internistička služba
 • Psihijatrijska služba
 • Kardiološka služba
 • Dermatološka služba
 • Ginekološka služba
 • Urološka služba
 • Nefrološka služba
 • Endokrinološka služba
 • Gastroenterološka služba

Naša vizija je da sa izabranim timom eksperata različitih specijalnosti i posvećenim, brižnim sestrama kroz timski rad i vrhunsku organizaciju obezbedimo najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu i neophodnu brigu u prevazilaženju zdravstvenih problema naših pacijenata. Kroz timski rad takođe nastojimo da obezbedimo holistički pristup u sagledavanju zdravstvenih problema svakog pacijenta, smatrajući da je to jedna od najbitnijih pretpostavki u postavljanju korektne dijagnoze i adekvatne terapije.

InterTim Centri:

 • Centar za hipertenziju – povišen krvni pritisak
 • Centar za bolesti štitaste žlezde
 • Centar za šećernu bolest
 • Centar za gastroskopiju i kolonoskopiju
 • Centar za bolesti bubrega i genitourinalnog trakta

Kontakti

intertim.net

Medicinske Publikacije
Napišite komentar