Intermedicus BIS

Počeli smo kao Specijalistička ordinacija za ginekologiju “Intermedicus Bis” 1995. godine. Prerasli smo u polikliniku “Intermedicus Bis” 2004. godine, a od 2008. godine, registrovani smo kao Specijalna bolnica za lečenje steriliteta “Intermedicus BIS”.

Specijalna bolnica za lečenje steriliteta “Intermedicus BIS”, opremljena je najmodernijom medicinskom opremom (3D, 4D  i color dopler ultrazvučnim aparatima, inkubatorima, mikroskopima, histeroskopom, kolposkopom, dijaterm na principu radio talasa).

Dvadesettrogodišnje iskustvo u rešavanju problema steriliteta (postupci asistirane reprodukcije: klasična IVF i mikromanipulacija-ICSI; intrauterusna inseminacija (IUI) i ciljani odnos)

Usluge koje nudimo su:

  • Ultrazvuk (u trudnoći i ginekologiji)
  • Prenatalna ispitivanja ploda (genetska ispitivanja, neinvazivni i invazivni prenatalni postupci)
  • Ginekologija
  • Endokrinologija
  • Intervencije

Kontakti

intermedicusbis.rs

Medicinske Publikacije
Napišite komentar