Apoteka Subotica

U sastavu Apoteke Subotica, posluje 22 organizacionih jedinica-ogranaka (od kojih je    četrnaest na    teritoriji grada, a osam u prigradskim mesnim zajednicama) sa ukupno 108 zaposlenih.

Apoteka Subotica teži da građanima omogući kvalitetnu uslugu u sklopu farmaceutske zdravstvene zaštite.

Da bi realizovao postavljene ciljeve, kolektiv Apoteke Subotica u kontinuitetu radi na stručnoj edukaciji i kadrovskom jačanju, obogaćivanju asortimana proizvoda i uvođenju novih usluga, rekonstrukciji i opremanju apoteka.

Pored toga, prateći svetske trendove na polju zdravlja, kao i smernice WHO (World Health Organization), stručni kadar Apoteke Subotica intenzivno radi na promociji zdravlja, zdravog života i navika, zdravstvenom vaspitanju i edukaciji stanovništva, sa ciljem prevencije bolesti i očuvanja zdravlja građana.

Apoteka Subotica nastoji da prati trendove u svim segmentima poslovanja sa ciljem da unapredi kvalitet proizvoda i usluga, odnosno, zadovolji zahteve i ispuni očekivanja korisnika. Apoteci Subotica 21. februara 2008. godine, dodeljena je sertifikacija standarda ISO 9001:2008., a septembra 2012. godine je akreditovana na 7 godina od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Q APOTEKA OGRANAK 1

Trg Slobode 1, Subotica
Tel: 024 552 499
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 14:00
Dežurstvo radnim danima od 19:30 do 07:30
Dežurstvo subotom od 14:00 do ponedeljka do 07:30

Q APOTEKA OGRANAK 2

Trg Jakaba i Komora 4, Subotica
Tel: 024 557 248, Fax: 024 557 248
RADNIM DANIMA: 7:30 – 20:00, SUBOTOM: 7:30 – 13:00, NEDELJOM: 8:00 – 12:00

Q APOTEKA OGRANAK 3

Đure Đakovica 14, Subotica
Tel: 024 525 772
RADNIM DANIMA: 7:30 -20:00, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 4 – TRENUTNO NE RADI

Franje Kluza 2, Subotica
Tel: 024 561 071
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00, NEDELJOM: 8:00 – 12:00

Q APOTEKA OGRANAK 5

Beogradski put 45b, Subotica
Tel: 024 558 317
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 6

Karađorđev put 55, Subotica
Tel: 024 536 140
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 7

Trg žrtava fašizma 5, Subotica
Tel: 024 556 869
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 8

Segedinski put 25, Subotica
Tel: 024 546 961
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 9 – PEŠČARA – TRENUTNO NE RADI

Šabačka bb, Subotica
Tel: 024 559 928
RADNIM DANIMA: 07:30 – 19:30
SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 10 – PALIĆ

Horgoški put 78, Palić
Tel: 024 754 007
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 11 – TAVANKUT

Marka Oreškovića bb, Tavankut
Tel: 024 4767 029
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:00 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 12 – STARI ŽEDNIK

V.Nazora bb, Stari Žednik
Tel: 024 787 013
RADNIM DANIMA: ponedeljak i četvrtak 13:00 – 19:30, utorak i sreda 07:30 – 14:00
NAPOMENA: Drugi i četvrti petak u mesecu 7:30 – 14:00,
Prvi,treći i peti petak 13:00 – 19:30,
Prva,treća i peta subota 07:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 13 – ČANTAVIR

Prvomajska 43, Čantavir
Tel: 024 782 314
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 14 – BAJMOK

JNA 6, Bajmok
Tel: 024 762 032
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 15 – NOVI ŽEDNIK

Ilije Lubarde 2, Novi Žednik
Tel: 024 785 788
RADNIM DANIMA: ponedeljak i četvrtak 07:30 – 14:00, utorak i sreda 13:00 – 19:30
NAPOMENA: Prvi i treći petak u mesecu 13:00 – 19:30,
Drugi i četvrti petak 07:30 – 14:00,
Prva i treća subota u mesecu 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 16 – ALEKSANDROVO

Aksentija Marodića bb, Subotica
Tel: 024 567 355
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 17

Matije Gupca 26, Subotica
Tel: 024 600 766, Fax: 024 558 598
RADNIM DANIMA: 8:00 – 15:00, SUBOTOM (svaka druga): 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 18 – PROZIVKA – TRENUTNO NE RADI

Braće Radića 118, Subotica
Tel: 024 553 053
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 19:30

Q APOTEKA OGRANAK 19 – GERONTOLOŠKI

Aleja Maršala Tita 31, Subotica
Tel: 024 556 053
RADNIM DANIMA: 7:30 – 19:30, SUBOTOM: 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 20 – MAKOVA SEDMICA – TRENUTNO NE RADI

Istočni vinogradi bb, Subotica
Tel: 024 552 489
RADNIM DANIMA: ponedeljak, utorak, sreda i petak: 07:30 – 14:00, četvrtak 13:00 – 19:30, SUBOTOM: (svaka druga) 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 21 – ZORKA – TRENUTNO NE RADI

Sutjeska 82, Subotica
Tel: 024 551 202
RADNIM DANIMA: ponedeljak, sreda i petak: 07:30 – 14:00

Q APOTEKA OGRANAK 22 – KELEBIJA – TRENUTNO NE RADI

Edvarda Kardelja 379a, Kelebija
Tel: 024 4780 003
RADNIM DANIMA: ponedeljak, sreda i petak: 07:30 – 14:00, utorak i četvrtak 13:00 – 19:30, SUBOTOM: (svaka druga) 7:30 – 13:00

Q APOTEKA OGRANAK 23 – HAJDUKOVO

Borisa Kidriča 21, Hajdukovo
Tel: 024 4758 700
RADNIM DANIMA: ponedeljak, utorak, četvrtak i petak : 07:30 – 14:00, sreda 13:00 – 19:30, SUBOTOM: (svaka druga) 7:30 – 13:00

Kontakti

apotekasubotica.rs

Medicinske Publikacije
Napišite komentar